תפוח עץ- ענה

עץ: תפוח עץ- ענה.

צורת צימוח: מעוגלת.

אופי: נשיר.

פריחה: פורח באביב, פריחה בצבעים לבן ורוד.

מוצא: פיתוח ישראלי, אשר לא זקוק למנות קור.

גובה כבוגר: 3-4 מטר.

קוטר נוף: 2-3 מטר.

קצב צימוח: בינוני.

מחלות ומזיקים: כנימות, קימחון.

השקיה: מומלץ בהשקיית עזר בעונת הפרי.

קרקע לנטיעה: מנוקזת ולא מליחה.

התאמה אזורית: מתאים לרוב אזורי הארץ.

אזורי הארץ.