קלורוטריה דו נוצתית

עץ: קלורוטריה דו נוצתית.

צורת צימוח: רחבה ומעוגלת.

אופי: נשיר.

פריחה: עלווה ירוקה לא צפופה, פריחה שופעת בתקופת הסתיו.

מוצא: סין וקוריאה.

גובה כבוגר: 8-12 מ'.

קוטר נוף: 7 מ'.

קצב צימוח: בינוני.

מחלות ומזיקים: אין.

השקיה: חסכונית.

קרקע לנטיעה: כל הקרקעות.

התאמה אזורית: כל אזורי הארץ.