צפצפה שחורה (איטלקית)

עץ: צפצפה שחורה (איטלקית).

צורת צימוח: צריפית.

אופי: נשיר.

פריחה: מלבלב באביב. ללא פריחה.

מוצא: מרכז אירופה ודרומה, מזרח אסיה.

גובה כבוגר: 25 מ'.

קוטר נוף: 1.5 מ'.

קצב צימוח: מהיר מאוד.

מחלות ומזיקים: אין, עמיד בקור.

השקיה: מסודרת.

קרקע לנטיעה: קרקעות לחות למעט מלוחות.

התאמה אזורית: חוף, שפלה, עמקים, הר. לא מתאימה לבקעה.