שיח אברהם מצוי

עץ: צפצפה מכסיפה (צפצפה לבנה)

צורת צימוח: פרמידלית.

אופי: נשיר.

פריחה:  מלבלב באביב. ללא פריחה.

מוצא: דרום אירופה, מערב ומרכז אסיה, צפון אמריקה.

גובה כבוגר: 25 מ'.

קוטר נוף: 8 מ'.

קצב צימוח: מהיר- מהיר מאוד.

מחלות ומזיקים: מזיק נצחי – הקפנודיס. חשוב לשים לב בתקופת הסתיו (שלהי אוגוסט עד דצמבר) שאין נבירות בצוואר השורש. עמידה לקור, היא יכולה לשרוד גם יובש ארוך יחסית.

השקיה: זקוק להשקיית עזר למראה יפה.

קרקע לנטיעה: כל הקרקעות למעט מלוחות, מעדיף לחות.

התאמה אזורית: כל הארץ מלבד אזורי ההר הגבוה.