עץ פרי חרוב

עץ: חרוב מצוי.

צורת צימוח: מעוגלת על גזע.

אופי: ירוק עד.

פריחה: ללא חשיבות גננית.

מוצא: אגן הים התיכון.

גובה כבוגר: 12-10 מ'.

קוטר נוף: 7-8 מ'.

קצב צימוח: בינוני.

מחלות ומזיקים: אין.

השקיה: מועטה.

קרקע לנטיעה: כל הקרקעות.

התאמה אזורית: כל האזורים.