עץ פרי הדר אשכולית לבנה

עץ: אשכולית לבנה.

צורת צימוח: עגולה רחבה, גזע מתפצל.

אופי: ירוק עד.

פריחה: עלים ירוקים מעט אליפסיים, פריחה לבנה.

מוצא: איי ברבדוס.

גובה כבוגר: 5-6 מטר.

קוטר נוף: 4-5 מטר.

קצב צימוח: בינוני.

מחלות ומזיקים: רגישות לעש המנהרות, כנימת עלה.

השקיה: בינונית – מרובה בתקופת ההבשלה.

קרקע לנטיעה: מנוקזת ולא מלוחה.

התאמה אזורית: מתאים לרוב חלקי הארץ.