עץ פרי אבוקדו

עץ: אבוקדו.

זנים: האס- צורה אגסית, קליפה עבה ומחוספסת, נקטף באמצע נובמבר עד אפריל.

אטינגר- צורתו אליפטית, קליפה דקה ומנוקדת, נקטף באמצע ספטמבר עד מאי.

פינקרטון- צורה מוארכת, קליפה ירוקה ומחוספסת. נקטף מאמצע נובמבר ועד מרץ.

גליל- צורה מוארכת, קליפה דקה וחלקה, הזן המקדים של העונה נקטף בין אוגוסט לספטמבר.                                           

צורת צימוח: רחבה, גזע יחיד.

אופי: ירוק עד.

פריחה: עלים ירוקים וצרים.

מוצא: מקסיקו, מרכז אמריקה.

גובה כבוגר: עד 15 מטר.

קוטר נוף: 5-7 מטר.

קצב צימוח: בינוני.

מחלות ומזיקים: באופן כללי אינו סובל ממחלות ומזיקים.

השקיה: בינונית – מרובה.

קרקע לנטיעה: קרקע מנוקזת ולא מלוחה.

התאמה אזורית: מתאים לרוב חלקי הארץ.