עץ אלון התבור

עץ:  אלון תבור

צורת צימוח: מעוגלת העלים מעט שסועים, הגזע מחורץ ומעניין.

אופי:  נשיר.

פריחה: לבלוב ירוק, הפרי בלוטים.

מוצא: ארץ ישראל, סוריה וטורקיה.

גובה כבוגר: 15 מ'.

קוטר נוף: 8-10 מ'.

קצב צימוח: קצב הצימוח די איטי.

מחלות ומזיקים: אינו רגיש למחלות ומזיקים באופן יחסי ואינו רגיש לקור.

השקיה: חסכונית, זקוק להשקיית עזר בקליטה. עץ חזק שגדל בר בארץ ומתוך כך עמיד לתנאים של חום, יובש והשקיה מועטה.

קרקע לנטיעה: כל הקרקעות מלבד מלוחות.

התאמה אזורית: גדל בכל האזורים בארץ.