סיגלון- ג'קרנדה

עץ: סיגלון- ג'קרנדה.

צורת צימוח: מעוגלת.

אופי: שלכת מותנת.

פריחה: סגולה באביב.

מוצא: ברזיל, ארגנטינה.

גובה כבוגר: 15 מ'.

קוטר נוף: 12 מ'.

קצב צימוח: מהיר.

מחלות ומזיקים: אין.

השקיה: חסכונית, מומלץ בהשקיית עזר בקיץ.

קרקע לנטיעה: כל הקרקעות מלבד מלוחות וגיריות.

התאמה אזורית: כל הארץ מלבד אזורי ההר הגבוה.