מיש גשר הזיו

עץ: מיש גשר הזיו

צורת צימוח: מעוגלת

אופי: נשיר

פריחה: ירוקה גלעין בצבע כתום, לבלוב בסוף הסתיו הוא בגוונים צהבהבים.

מוצא: סין, קוריאה

גובה כבוגר: 15 מ'.

קוטר נוף: 10 מ'.

קצב צימוח: מהיר.

השקיה: חסכונית, מומלץ בהשקיית עזר בקליטה.

קרקע לנטיעה: בכל הקרקעות למעט מלוחות.

התאמה אזורית: כל הארץ.