לגסטרמיה לבנה

עץ: לגסטרמיה לבנה

צורת צימוח: מעוגלת

אופי: נשיר

פריחה: פרחים לבנים בקצות הענפים. גזע בגוונים של חום נוטה לאדום.

מוצא: אסיה הדרומית והמזרחית, צפון אוסטרליה.

גובה כבוגר: 8 מ'.

קוטר נוף: 4 מ'.

קצב צימוח: מהיר-בינוני.

מחלות ומזיקים: עלול לסבול מבעיות של חוסר ניקוז.

השקיה: חסכונית, מומלץ בהשקיית עזר בקיץ.

קרקע לנטיעה: כל הקרקעות למעט מלוחות. חשוב שיהיו מנוקזות.

התאמה אזורית: כל הארץ.