לגסטרמיה ורודה

עץ: לגסטרמיה ורודה.

צורת צימוח: מעוגלת.

אופי: נשיר.

פריחה: ורודה "בזוקה" בקצות הענפים.

מוצא: אסיה הדרומית והמזרחית, צפון אוסטרליה.

גובה כבוגר: 8 מ'.

קוטר נוף: 4 מ'.

קצב צימוח: מהיר-בינוני.

מחלות ומזיקים: עלול לסבול מבעיות של חוסר ניקוז.

השקיה: חסכונית, מומלץ בהשקיית עזר בקיץ.

קרקע לנטיעה: כל הקרקעות למעט מלוחות. חשוב שיהיו מנוקזות.

התאמה אזורית: כל הארץ.