כרבל לביד

עץ: כרבל לביד.

צורת צימוח: עגולה.

אופי: ירוק עד.

פריחה: פרחים אדומים. פורח באביב –קיץ. הפרי מלכלך.

מוצא: יערות גשם באוסטרליה ומלזיה.

גובה כבוגר: 10 מ'.

קוטר נוף: 10 מ'.

קצב צימוח: איטי.

מחלות ומזיקים: אין.

השקיה: חסכונית.

קרקע לנטיעה: כל הקרקעות מלבד גיריות ומלוחות.

התאמה אזורית: כל הארץ.