כליל החורש

עץ: כליל החורש.

צורת צימוח: מעוגלת .

אופי: נשיר.

פריחה: פורח באביב בצבע ורוד לילך.

מוצא: ים תיכוני.

גובה כבוגר: 8 מ'.

קוטר נוף: 6 מ'.

קצב צימוח: בינוני.

מחלות ומזיקים: רגיש לאדמות מלוחות.

השקיה: חסכונית, זקוק להשקיית עזר בהתאקלמות.

קרקע לנטיעה: כל הקרקעות מלבד מלוחות.

התאמה אזורית: כל הארץ מלבד הערבה.