ברכיכיטון גרגורי

עץ: ברכיכיטון גרגורי.

צורת צימוח: מעוגלת.

אופי: נשיר מותנה.

פריחה: פורח באביב בצבעים כתום אדום. עלווה ירוקה עדינה.

מוצא: אוסטרליה.

גובה כבוגר: 12-9 מ'.

קוטר נוף: 6 מ'.

קצב צימוח: בינוני.

מחלות ומזיקים: רגיש לph  גבוה.

השקיה: מועטה.

קרקע לנטיעה: כל הקרקעות.

התאמה אזורית: כל אזורי הארץ פרט להר הגבוה.