ברכיכטון צפצפתי

עץ: ברכיכטון צפצפתי.

צורת צימוח: קונוס.

אופי: ירוק עד.

פריחה: לבלוב ירוק.

מוצא: אוסטרליה.

גובה כבוגר: 10 מ'.

קוטר נוף: 6 מ'.

קצב צימוח: מהיר.

השקיה: חסכונית.

קרקע לנטיעה: כל הקרקעות מלבד מלוחות.

התאמה אזורית: כל אזורי הארץ.