ברכיכטון אדרי

עץ: ברכיכטון אדרי

צורת צימוח: פירמידלית רחבה

אופי: נשיר מותנה, עץ גדול

פריחה: פורח באביב, פרחים אדומים בצורת פעמון.

מוצא: אוסטרליה

גובה כבוגר: עד 20 מ'.

קוטר נוף: כ-5 מ'.

קצב צימוח: בינוני עד מהיר, כתלות במצב הקרקע וההשקיה.

מחלות ומזיקים: רגיש לקרה ולחום, במיוחד בשנותיו הראשונות ועלול להיפגע מכוויות שמש על גבי הגזע.

השקיה: חסכנית לאחר התבססות. מאחר ובבגרותו הגזע המעובה מכיל מים רבים שעוזרים לעץ לעבור תקופות שחונות ולכן נחשב חסכוני במים.

קרקע לנטיעה: כל הקרקעות למעט מלוחות.

התאמה אזורית: כל הארץ חוץ מאיזור ההר הגבוה, והמדבר.