בוהיניה ורודה

עץ: בוהיניה ורודה.

צורת צימוח: מעוגלת.

אופי: שלכת מותנת.

פריחה: ורודה.

מוצא: הודו.

גובה כבוגר: 12 מ'.

קוטר נוף: 8 מ'.

קצב צימוח: מהיר.

השקיה: חסכונית, מומלץ בהשקיית עזר בקליטה.

קרקע לנטיעה: כל הקרקעות מלבד מלוחות.

התאמה אזורית: כל הארץ.